Studie - sportovní areál

Představení studie novostavby multifunkčního objektu ve sportovním areálu Spojil

Pro otevření veřejné diskuse předkládáme k seznámení studii multifunkčního objektu ve sportovním areálu obce Spojil. Objekt je multifunkční, obsahuje dva sály, které lze v případě potřeby spojit do jednoho velkého celku pomocí posouvací příčky. V prvním sálu (80 m2) se nachází zázemí pro dětskou skupinu, která pojme až 20 dětí. Dětská skupina bude v provozu v dopoledních hodinách. V druhém sálu (50 m2) se mohou odehrávat jógová a jiná cvičení dle potřeby obyvatel obce Spojil. Sportovní sál bude v provozu v odpoledních a večerních hodinách. Tyto provozy se tedy časově vyhýbají. Dále je součástí objektu několik skladovacích prostor, které slouží pro potřeby dětí, sportovců a potřebám obce. Obec tak bude mít k dispozici objekt, který rozšiřuje možnosti občanů v komunitním setkávání (sál 130 m2), včetně potřebného zázemí (sklady) pro zajištění jednotlivých obecních akcí apod.

Architektonický koncept

Koncepce návrhu vychází ze základní bílé formy kvádrového tvaru, do které vstupuje forma vyšší. Vyšší forma reflektuje umístění sálů uvnitř budovy. Sály mají světlou výšku přes 5 m. Vyšší hmota je obložena cetris deskami s dekorem dřeva, bílá hmota je stěrková silikonová probarvená omítka. V objektu jsou navržena dřevěná okna. Objekt má celkem 7 vstupů a u každého vstupu je symbolem naznačeno, co se za vstupem nachází. Symboly jsou umístěny na obrazcích různých tvarů a jsou v pastelových barvách.

Dispoziční řešení

Provoz dětí

Hlavní krytý vstup vede do zádveří, ze kterého se může ihned vkročit do dětské herny o rozloze 80 m2. Při vstupu je umístěno bezbariérové wc, do kterého se může vstoupit také přímo z exteriéru. Je navrženo potřebné zázemí pro provoz dětské skupiny, které obsahuje šatnu pro děti a personál, hygienické zázemí pro děti a zvlášť pro personál, úklidovou místnost a výdejnu jídel. Herna má velké jižní prosklení, které je kombinováno se západním a východním prosvětlením v horní části stěn.

Provoz sportovců

Sportovci mohou vstoupit hlavním vchodem, nebo vchodem umístěným na severní straně objektu. V obou případech si po vstupu u lavičky vyzují špinavou obuv a pokračují dále do čistého prostoru skříňkových šaten. Z šatny jsou přímo přístupné sprchy nebo nepřímo přístupné hygienické zázemí. U sportovního sálu o rozloze 50 m2 je navržen sklad sportovního náčiní. Sál má prosvětlení z východní, severní a západní strany okny v horní části stěn a to z toho důvodu, aby nedošlo k jejich poničení při sportovních aktivitách.

Komunitní setkávání, zázemí pro potřeby obce

K dispozici je celková plocha sálů 130 m2, šatna, toalety, sprchy, sklady. Sklady slouží pro uložení jak vybavení typu stoly a židle, tak různé sportovní vybavení a rozličný materiál pro pořádání akcí typu čarodějnice, den dětí, apod.

Zádveří

V zádveří se nachází knihovnička s křesílky, která mohou využít čekající rodiče nebo sportovci.

Konstrukční a materiálové řešení

Objekt je tradiční zděný z pálené keramické tvárnice s prefabrikovanými železobetonovými panely. Vyšší hmota je obložena cetris deskami s dekorem dřeva, bílá hmota je stěrková silikonová probarvená omítka. Na objektu se nachází klempířské prvky, které budou opatřeny práškovým lakováním v odstínu, který bude specifikován v další fázi dokumentace. Všechny části konstrukcí jsou typizované z běžně dostupných materiálů, pro něž jsou volně dostupné jak stavebně montážní návody, tak informace o jejich užitných vlastnostech z webových stránek jejich výrobců.

Kompletní studii najdete zde.

Ke stažení:

Informace o používání cookies

Souhlasem se zpracováním souborů cookies nám pomáháte zlepšovat náš web a přizpůsobovat ho vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ souhlasíte se zobrazením personalizovaného obsahu a relevantní reklamy.

Děkujeme, nemusíte se bát, s vašimi daty budeme nakládat dle zákona.