Zasedání zastupitelstva - 29. listopadu 2022

Místo jednání: Sportovní areál Spojil, klubovna
Čas začátku jednání: 18.30 hodin

Materiály pro jednání zastupitelstva

  • Bod č. 1Informace, program [PDF dokument, 50 kB]

  • Bod č. 3Projednání Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Spojil a vyhlášení dotačního řízení "Podpora spolků, sdružení a zájmových skupin a jejich aktivit v obci Spojil pro rok 2023" [PDF dokument, 305 kB]

  • Bod č. 4Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2023 [PDF dokument, 437 kB]

  • Bod č. 5Informace o Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících s DPmP a.s. pro rok 2023 [PDF dokument, 1,11 MB]

  • Bod č. 6Schválení dodatku č. 16 ke smlouvě o dílo č. 01/2009 uzavřené SmP Odpady a.s. pro rok 2023 [PDF dokument, 559 kB]

  • Bod č. 7Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace z Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2023 obci Spojil [PDF dokument, 44 kB]

  • Bod č. 8Projednání a schválení záměru podat žádost o společné územní a stavební řízení na Garáž pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Spojil a techniku obce Spojil [PDF dokument, 930 kB]

  • Bod č. 9Projednání a schválení smlouvy mezi Obcí Spojil a panem Klementem o umístění inženýrských sítí pod obecní cestu p.p.č. 157/51 a její využívání jako příjezdové cesty na oddělený pozemek p.p.č. 157/189 [PDF dokument, 2,14 MB]

  • Bod č. 10Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2014476/VB/001 Pardubice Spojil - knn - OK Lokomotiva [PDF dokument, 3,09 MB]

Informace o používání cookies

Souhlasem se zpracováním souborů cookies nám pomáháte zlepšovat náš web a přizpůsobovat ho vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ souhlasíte se zobrazením personalizovaného obsahu a relevantní reklamy.

Děkujeme, nemusíte se bát, s vašimi daty budeme nakládat dle zákona.