Kruhová křižovatka

Aktuální stav průběhu prací na staveništi stavby I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy, I. etapa, OK Spojil. od 21.5 do 29.8.2024.

Podrobnosti o dopravních omezeních a jejich termínech najdete průběžně v přiložených dokumentech. 

Dopravní omezení jsou nastavena tak, aby v průběhu celé stavby byl zajištěn příjezd do obce včetně autobusové dopravy MHD prostorem stávající křižovatky. Dojde však k omezení cesty pro pěší a cyklisty, použijte prosím cestu z Dubiny vycházející proti Apolence. Prosíme o shovívavost a toleranci k omezením a pracovníkům v průběhu stavby. Doufejme, že bude co nejdříve hotovo a výjezd ze Spojila bude bezpečnější a bez dlouhého čekání.

Od začátku stavby je obec v kontaktu s investorem, projektantem i zhotoviletem, o jejím dalším průběhu Vás budeme informovat.

Momentálně probíhá přeložka hlavní trasy vodovodu sloužící k napojení Holicka, plánované ukončení 5/2024. Následně by se mělo pokračovat v realizaci stavby kruhové křižovatky dle následujícího harmonogramu (omezení dopravy):

Etapa č. I. termín od 21. 5. – 29. 6. 2024. Dojde k uzavírce severní poloviny křižovatky silnice I. třídy č. 36 a silnice II. třídy č. 2982.

Etapa č. II. termín od 30. 6. – 30. 7. 2024. Dojde k uzavírce jihovýchodní části křižovatky silnice I. třídy č. 36 a silnice II. třídy č. 2982.

Etapa č. III. termín od 31. 7. – 22. 8. 2024. Dojde k uzavírce jihozápadní části křižovatky silnice I. třídy č. 36 a silnice II. třídy č. 2982

Etapa č. IV. termín 23. 8. – 29. 8. 2024. Dojde k postupnému sledu etap I. II. a III. v rámci 7 dní. V rámci stavebních prací dojde k finálnímu dokončení povrchů.

Doprava bude řízena řádně proškolenými pracovníky stavby v době od 6:00 do 19:00 hod, vč. soboty a neděle, poté dynamickým SSZ.

Cyklostezka podél silnice I. třídy č. 36 - bude po dobu výstavby uzavřena, kolem staveniště bude vybudován bezpečný koridor – ohrazený zábranami (přes bývalé kasárny bude připravena provizorní zhutněná cesta). Opatření bude trvat po celou stavbu od 21. 5. – 29. 8. 2024.

Uzavírka a chodecká trasa pro pěší - dojde k uzavření místa stavby pro pěší dopravu. Nová chodecká trasa bude značena za pomocí dopravního značení. Důvodem takového řešení je dle krajského úřadu řízení křižovatky ve třech směrech a nemožnost koordinace nahodilého provozu chodců. Bezpečný provoz chodců stavbou nelze z tohoto důvodu zaručit. Opatření bude trvat po celou stavbu od 21. 5. – 29. 8. 2024.

Objízdná trasa po silnici I. a II. třídy není stanovena. Provoz bude převeden stavbou a po provizorní komunikaci. Objízdné trasy se týkají pouze pěší a části cyklistické dopravy v rámci stavby a jejího nejbližšího okolí.

Ke stažení:

Informace o používání cookies

Souhlasem se zpracováním souborů cookies nám pomáháte zlepšovat náš web a přizpůsobovat ho vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ souhlasíte se zobrazením personalizovaného obsahu a relevantní reklamy.

Děkujeme, nemusíte se bát, s vašimi daty budeme nakládat dle zákona.