Zasedání zastupitelstva - 16. června 2021

Místo jednání: Sportovní areál Spojil, klubovna
Čas začátku jednání: 18.30 hodin

Materiály pro jednání zastupitelstva

 • Informace, program [PDF dokument, 56 kB]

 • Bod 2Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2020 a Zpráva o činnosti MP Sezemice za rok 2020 - důvodová zpráva [PDF dokument, 40 kB]

 • Bod 3Informace o rozpočtovém opatření č. 202/2021 - důvodová zpráva a RO [PDF dokument, 332 kB]

 • Bod 4Projednání celoročního hospodaření, Závěrečného účtu, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrky obce Spojil za rok 2020 - důvodová zpráva, materiály [PDF dokument, 2,58 MB]

 • Bod 5Smlouva o poskytnutní dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/21/71996 mezi poskytovatelem Pardubickým krajem a obcí Spojil jako příjemcem [PDF dokument, 208 kB]

 • Bod 6Schválení Registrace (GŘHZS) na akci "Pořízení nového dopravního automobilu" pro JSDH a schválení Smlouvy ev.č. OKŘ/21/71534 o poskytnuní dotace mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil [PDF dokument, 471 kB]

 • Bod 7Schválení Zadání pro výběrové řízení na dodavatele akce "Pořízení nového dopravního automobilu" - důvodová zpráva [PDF dokument, 258 kB]

 • Bod 8Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany - vybavení pro JSDH [PDF dokument, 171 kB]

 • Bod 9Obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 1/2021 o zabezpečení veřejného pořádku - návrh a důvodová zpráva [PDF dokument, 463 kB]

 • Bod 9Obecně závazná vyhláška obce Spojil č. 1/2021 s označenými změnami vyvolanými odsouhlasením MVCR k 10. 6. 2021 [PDF dokument, 66 kB]

 • Bod 10Dotace z rozpočtu obce - žádosti [PDF dokument, 1,54 MB]

 • Bod 12Informace o žádosti umístění inženýrských sítí pod obecní cestu p.p.č. 157/51 a její využívání jako příjezdové cesty na oddělený pozemek p.p.č. 157/189 [PDF dokument, 432 kB]

Informace o používání cookies

Souhlasem se zpracováním souborů cookies nám pomáháte zlepšovat náš web a přizpůsobovat ho vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ souhlasíte se zobrazením personalizovaného obsahu a relevantní reklamy.

Děkujeme, nemusíte se bát, s vašimi daty budeme nakládat dle zákona.