Zasedání zastupitelstva - 31. května 2022

Místo jednání: Sportovní areál Spojil, klubovna
Čas začátku jednání: 18.30 hodin

Materiály pro jednání zastupitelstva

 • Bod č. 1Informace, program [PDF dokument, 50 kB]

 • Bod č. 1 [PDF dokument, 227 kB]

 • Bod č. 3Projednání a schválení Jednací řádu Zastupitelstva obce Spojil [PDF dokument, 209 kB]

 • Bod č. 3Projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Spojil - důvodová zpráva [PDF dokument, 368 kB]

 • Bod č. 4Informace o RO č. 202/2022 v kompetenci starostky obce [PDF dokument, 141 kB]

 • Bod č. 5Projednání a schválení RO č. 2/2022 v kompetenci Zastupitelstva obce Spojil [PDF dokument, 834 kB]

 • Bod č. 6Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Spojil za rok 2021. Návrh závěrečného účtu, důvodová zpráva, zpráva o přezkoumání [PDF dokument, 1 010 kB]

 • Bod č. 7Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil [PDF dokument, 226 kB]

 • Bod č. 8Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu vybavení JSDH mezi Pardubickým krajem a obcí Spojil [PDF dokument, 193 kB]

 • Bod č. 9Schválení udělení plné moci panu místostarostovi Tomáši Kučerovi k zastupování obce na Valné hromadě společnosti VaK Pardubice a.s. [PDF dokument, 55 kB]

 • Bod č. 10Projednání a schválení zadání vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby na rozšíření Garáže pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Spojil a techniku obce Spojil [PDF dokument, 196 kB]

 • Bod č. 11Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2014476/VB/001 Pardubice Spojil - knn - OK - Lokomotiva [PDF dokument, 717 kB]

 • Bod č. 12Projednání a schválení dalšího postupu ve věci žádosti o umístění inženýrských sítí pod obecní cestu p.p.č. 157/51 a její využívání jako příjezdové cesty na oddělený pozemek p.p.č. 157/189 [PDF dokument, 6,37 MB]

 • Bod č. 13Projednání a schválení Žádostí o dotace z rozpočtu obce Spojil [PDF dokument, 828 kB]

Informace o používání cookies

Souhlasem se zpracováním souborů cookies nám pomáháte zlepšovat náš web a přizpůsobovat ho vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ souhlasíte se zobrazením personalizovaného obsahu a relevantní reklamy.

Děkujeme, nemusíte se bát, s vašimi daty budeme nakládat dle zákona.